Ons Gildevaandelvaandel 1 2012 525x656 150x188

Het gildevaandel is de trots van elk gilde. Het gewijd symbool van onze eenheid als broeders en zusters die zich er achter scharen. Op het kleurrijke vaandel staat de naam van het gilde, de woonplaats, en de gildeheiligen vermeld. In het midden van het doek staat de patroonheilige van het gilde afgebeeld, vaak met attributen waaraan deze heilige te herkennen is.

 

Toen wij woensdag 12 november 2008 “ons” Gildevaan ophaalde van een vrij ingrijpende reparatie, zat ik zo te denken dat er toch maar weinig over bekend is, en heb toen besloten om, nu het nog na te gaan is het een en ander over op te schrijven. Dit omdat ik bij de aanschaf van dit vaandel destijds zeer betrokken vaandel 2 67141 143x200was. Het is in een ledenvergadering van 9 november 1986 dat we hierover het eerst over gesproken hebben. Het eerste vaandel na heroprichting 1950 was totaal versleten en het destijds geverfde medaillon begon te breken en uit elkaar te vallen. Dit eerste vaandel is hoogst waarschijnlijk gemaakt bij de fa. Peijnenburg in Den Bosch in 1957 voor een prijs van Hfl. 480,00 waarvan Hfl. 225,00 is bijgedragen door het Anjerfonds, en voor het eerst gebruikt op de Gildedag te Besoijen op 30 Juli 1957. (Hfl=hollandseflorijn=Gulden) De bijenkorf met het kruis die de bovenzijde siert en tevens de ophanging is voor het vaandel, is in de jaren 60 door de plaatselijke dorp smit Doris Boelen gemaakt.

 

Het bestuur is zich gaan verdiepen in leveranciers, financiering, aanvraag bij het Anjerfonds etc. Uit de overlevering zijn wij ontstaan uit een Imkersgilde zodat de afbeelding van beschermheilige St. Ambrosius (+/- 340-397 ) na Christus als kerkheilige in het midden met de kerk op het medaillon zal komen, hieronder de naam Haarsteeg, ook zalvaandel 3 467x700 133x200 er een Andreas kruis in komen naar de hoeken, die worden opgesierd door de afbeeldingen van hop, ratelaar, zonnebloem en korenaar gewassen die hier vroeger voldoende voorhanden waren voor het winnen van honing door de bijen.

 

Met deze gegevens heeft toen bestuurslid Mari van Heeswijk een tekening gemaakt hoe het vaandel er uit zal komen te zien. Als leverancier zal Fa. Stadelmaier uit Nijmegen benaderd worden, die hun atelier in Kevelaar hebben. Zo zijn we op 10 februari 1987 Hoofdman Tiny Beekmans, Piet Rooyakkers, ik Frans Mommersteeg met mijn vrouw Adrie Mommersteeg Meeuwissen en Dien van der Lee naar Kevelaar gereden met de tekening van Mari van Heeswijk, hier werden we ontvangen door Hrn. Heinrich Tauwel van Kevelaerer Fahnen+Paramenten GMBH. Deze heeft onze wensen aangehoord en zal een aanbieding maken.

 

vaandel 4 525x656 150x188In de ledenvergadering van 15 februari 1987 wordt een voorstel gedaan aan de leden voor financiering (renteloze voorschotten in de vorm van “obligaties” van 50 gulden). Op 19 maart ontvangen we het prijs voorstel uit Kevelaar incl. Mwst (btw) 5200,- D. mark. Hierop zijn nog verschillende telefoons met Hrn. Tauwel over geweest o.a. het vervallen van de korenaar en de zonnebloem, daar de ratelaar en vooral de hop meer als streekgewas voorkwam in vroegere jaren, tevens vragen we om een prijsvoorstel voor 3 stuks vendels. Op 17 mei 1987 in een speciale bijeenkomst betreffende de financiering van het nieuwe vaandel en de vendels, hebben wij besloten deze aan te schaffen dit mede door de schenkingen van het Anjerfonds (1375,00 gld ) en van Lanschot.(4000,00 gld ).

 

Op 26 augustus 1987 ontvingen we een prijs voorstel voor 3 vendels, maar hierbij waren zij van natuurzijde uitgegaan deze was veel duurder. Op 10 december weer met `n delegatie naar Kevelaar voor een definitieve afspraak. De drie vendels nu in kunstzijde leveren en ook de ophanging van het vaandel zal nu gewijzigd worden zodat dit steviger is. vaandel 5 525x656 150x188Uiteindelijk was alles op tijd klaar en is door hoofdman Tiny Beekmans en zijn vrouw Riek Beekmans het vaandel en de vendels opgehaald in Kevelaer. Op 16 januari 1988 wordt met de statiedag het nieuwe vaandel ingewijd door pastoor Nabuurs.

 

Begin 2007 beginnen de hoeken van het vaandel in te scheuren, en we besluiten op 14 februari 2007 weer eens in Kevelaar te kijken wat er aan te doen is, we werden ontvangen door Hrn. G.M. Michel de bedrijfsleider. Deze deed een voorstel voor reparatie en reinigen voor een bedrag van € 120,- waarop we het vaandel daar hebben gelaten voor reparatie. We hebben samen met de vaandrig Piet van Beurden het vaandel weer opgehaald, maar Piet zag gelijk dat het eigenlijk weer opnieuw los ging laten, waarop de bedrijfsleider vaandel 6 700x467 200x133voorstelde het weer kosteloos over te stikken, maar dan zou het vaandel daar moeten blijven, of we zouden er later mee terug kunnen komen. De tijd hier opvolgend zagen we dat de stof in de hoeken gewoon uit elkaar ging vallen en niet meer te repareren zou zijn. Om totaal inscheuren op het Landjuweel in Oisterwijk te voorkomen heeft Conny van Lent de Vaan de hoeken versterkt zodat het bij elkaar zou blijven.

 

Op 22 oktober 2007 zijn we met het vaandel naar Joke Willigers in Liessel gegaan, een van de weinige mensen die dit werk in eigen beheer doet, wordt dus niet uitbesteed aan thuisnaaisters, wat achteraf ook in Duitsland wel gebeurde, wat Hrn. Michel zelf vertelde omdat er bijna niemand meer is die dit kan! Joke Willigers heeft het vaandel bekeken en vertelde ons wat er mogelijk niet goed was.

Allereerst is de afmeting van een hoofdvaan meestal 1,80x 1,80mtr.(onze was 2,0x2,0mtr.) het vaandel is zwaar omdat het medaillon dubbel op geborduurd is, dit wordt praktisch nooit gedaan vanwege de kosten en het gewicht. De stof aan de buitenzijde was inderdaad helemaal versleten, mede door het zware gewicht. Ze stelde ons voor om de gehele buitenzijde eraf te halen, de afbeeldingen van de hop en ratelaar op nieuwe stof over te zetten en zowel van het opvulvlak en de buitenzijde ieder 5cm af te halen zodat de nieuwe afmeting 1,80 x1,80 wordt. Ook het opbergen is beter niet in een gesloten koffer maar op een bredevaandel 7 500x700 143x200 hanger over een laken, als het vaandel nat is er tegen gelegd wordt, en dan pas speciaal gevouwen over de hanger wordt gelegd. Het vocht trekt dan in het laken. Na kort overleg met een bestuurslid hebben we toen het vaandel achter gelaten voor reparatie. 27 oktober 2007 heeft Joke Willigers gebeld, dat de rode buitenzijde niet meer schoon te krijgen is, en stelt voor dit geheel te vervangen. Na kort overleg hebben we ook hier voor gekozen zodat de gehele reparatie nu 1300,00 euro ging kosten. Op 12 november 2007 hebben, Adrie Mommersteeg-Meeuwissen m`n zus Diny van Heist-Mommersteeg, en ik het vaandel weer opgehaald, en zeker de dames vonden dat Joke Willigers een pracht stuk werk geleverd had.

 

Frans Mommersteeg

Hoofdman sint Ambrosiusgilde

13-03-2012